ร่วมด้วยช่วยกัน! ฝ่ายเทคนิค จับมือ ม.กีฬาแห่งชาติ พัฒนารากฐานบอลไทย

ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมหารือกรอบความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ถึงแนวร่วมกันพัฒนารากฐานฟุตบอลไทย ในทุกด้าน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร FA Thailand ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย วิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) และ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน สภากรรมการและโฆษกสมาคมฯ, ทรงยศ กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยเทคนิคสมาคมฯ, สุทธิพันธ์ วรรนวินเวศร์ รองเลขาธิการสมาคมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกรอบความร่วมมือ

ในการหารือได้พูดถึงแนวทางการทำงาน โดยเฉพาะการตั้งเป้าเพิ่มจํานวนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลให้ได้รับการเรียนรู้และฝึกสอนอย่างถูกต้องเหมาะสมในทุกภาคส่วน ทั้ง ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และนักกีฬา

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่ นักเรียน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้และประโยชน์ด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้น

ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตลอดจนการพัฒนาและอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล (Referee) ให้มีมาตรฐานตามที่กําหนดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลให้แก่ นักเรียน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านกีฬาฟุตบอลให้มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษา และนักกีฬาอาชีพ ตลอดจนผู้ที่สนใจกีฬาฟุตบอล

การพัฒนากิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา (นอกหลักสูตร) รวมถึงการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯทั้ง การจัดอบรมผู้ฝึกสอน การฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติการจัดกิจกรรมฟุตบอลขั้นพื้นฐาน (Grassroots Football) โดยหลังจากนี้จะมีการลงนามความร่วมมือ MOU ก่อนเดินหน้าเริ่มโครงการต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ทันที

ที่มา: soccersuck